+902626433103
info@aysecelik.av.tr

İş Avukatı ve İş Hukuku Hizmetleri

İş Avukatı ve İş Hukuku Hizmetleri Kapsamında;
İş kazası ve tazminat davası
İş akdinin feshi davası
Arabulucuya başvurma
İşe iade davası
Sosyal sigorta davası
Kıdem tazminatı davası
ihbar tazminatı davası
Sigortalılığın tespiti davası
İşten ayrılma ve ücret davası