Gayrimenkul ve İnşaat Avukatı

Gayrimenkul Avukatı ve İnşaat Avukatlık Hizmeti Kapsamında;

Taşınmaz tazminatı davası
Müdahalenin men-i davası
İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar
İstihkak davaları
Ortaklığın giderilmesi(izalei şüyu) davası
İpotek davası
Kamulaştırma davası
Tapu iptal ve tescil davaları
Kira bedeli tespit davaları
Tahliye davaları
Şüfa davaları
Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları
Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi