+902626433103
aysecelikhukuk@gmail.com

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı ve Aile Hukuku Hizmeti Kapsamında;
Boşanma davası
Velayet davası
Tazminat davası
Nafaka davaları
Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri davası
Mirasın reddi davası
Mirasçı belgesinin alınması
Mirasçılık belgesinin iptali davası
Nişan bozulmasından doğan davalar
Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması
Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları
Yaş düzeltilmesi davası
Tenfis davası
Terekede ihtiyadi tedbirler
Terkis ve mirasta iade davası
Vesayet ve kayyım davaları
Vasiyetnamenin iptali davaları